Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PL EN

HBV VOYAGER

Kod: C85-HBV-100-4K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 100W 4000K 9800LM IP65

Kod: C85-HBV-100-5K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 100W 5000K 10000LM IP65

Kod: C85-HBV-100-6K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 100W 6000K 10000LM IP65

Kod: C85-HBV-150-4K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 150W 4000K 14800LM IP65

Kod: C85-HBV-150-5K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 150W 5000K 15000LM IP65

Kod: C85-HBV-150-6K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 150W 6000K 15000LM IP65

Kod: C85-HBV-200-4K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 200W 4000K 19800LM IP65

Kod: C85-HBV-200-5K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 200W 5000K 20000LM IP65

Kod: C85-HBV-200-6K

OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED VOYAGER 200W 6000K 20000LM IP65