Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu :  „CENTRALNA BATERIA – INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM AWARYJNYM Z NIEZALEŻNYM ZASILANIEM”

 

Działanie:                           1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Finansowanie:                    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

Wysokość wkładu UE:         72 039,00 PLN

Wartość projektu:              136 530,00 PLN

 

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym z niezależnym zasilaniem i sterowaniem.

 

Efektem projektu będzie projekt techniczny innowacyjnego systemu Centralnej Baterii o unikalnych parametrach użytkowych. Efekt końcowy projektu będzie zawierał udoskonalenia wynikające z procesu testowania prototypu z udziałem końcowych odbiorców przyszłego produktu.