Dane firmy

BEMKO Sp. z o. o.

ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
POLAND

Tel: +48 22 732 11 85
       +48 22 732 11 86
Tel: +48 22 732 18 71
Fax:+48 22 732 18 70

 

DANE REJESTROWE

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000278651; NIP: 118-18-84-396; REGON: 140893162
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł;
Siedziba: kraj POLSKA, woj. Mazowieckie, powiat Warszawski Zachodni, gmina Ożarów Mazowiecki, miejsc. Jawczyce

 

NUMER KONTA

PKO Bank Polski Spółka Akcyjna

PLN 81 1020 1026 0000 1102 0365 2153

SWIFT CODE: BPKOPLPW
USD PL52 1020 1026 0000 1102 0365 9174
EUR PL47 1020 1026 0000 1302 0365 9166

 

RODO - rozporządzenie o ochronie danych osobowych