Wymiana etykiet energetycznych!

2023-02-23

Szanowni Państwo!

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2015
do 28.02.2023 kończy się obowiązujący 18-miesięczny okres przejściowy, w którym produkty oświetleniowe mogą być sprzedane ze starą etykietą energetyczną!

Oznacza to, że firma Bemko Sp. z o.o. na żądanie sprzedawców, zobowiązana jest dostarczyć sprzedawcom naklejki nowych etykiet energetycznych.

Poniżej link do naszej bazy EPREL, z której można ściągnąć karty techniczne i etykiety energetyczne dla produktów oświetleniowych Bemko:

http://eprel.bemko.pl/EPREL/

 

Zgodnie z art. 4, punkt e), w/w rozporządzenia, obowiązek oklejenia produktów nowymi etykietami energetycznymi spoczywa na sprzedawcach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/2015 dla produktów kwalifikowanych w kategorii „Produkt wyposażony” etykiety energetyczne nie są wymagane. Takie produkty są oznaczone symbolem produktu wyposażonego.

 

Prosimy o ponowną weryfikację zgłoszonych przez Państwa produktów na zgodność z nowym wzorem etykiety energetycznej oraz etykiety „Produktu wyposażonego”.

 

Dodatkowo wyjaśniamy, że produkt firmy Bemko wprowadzane do obrotu po 1 września 2021 roku wyposażane są w nowe etykiety energetyczne.