Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PL EN RU

Zapytanie ofertowe nr 01/BR/2019

W ramach projektu :   „Rozwój zaplecza B+R w Bemko Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej”

 Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów instalacji sprężonego powietrza. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompresora wraz z akcesoriami, montaż urządzeń, rozprowadzenie instalacji i jej uruchomienie.

 Do pobrania:

Zapytanie_ofertowe_nr01_BR_2019

Załącznik_nr1_Formularz_ofertowy

Załącznik_nr2_Szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia

Załącznik_nr3_Oświadczenie_o_braku_powiązań

 

ADNOTACJA: Termin składania ofert został wydłużony do 10-05-2019