Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu :   „Rozwój zaplecza B+R w Bemko Sp. z o.o. w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej”

 

Działanie:                           1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Finansowanie:                    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

Wysokość wkładu UE:        190 389,66 PLN

Wartość projektu:              624 632,19 PLN

 

Celem projektu jest rozwój Centrum B+R firmy BEMKO poprzez wyposażenie Centrum w niezbędną aparaturę badawczą dla umożliwienia prowadzenia wewnątrz firmy prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami i następnie wdrażania ich na rynek krajowy i zagraniczny.