Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PL EN

NOWOŚĆ - GLR "GALER" - OPRAWA AWARYJNA

2022-05-23

Nowoczesna oprawa oświetlenia ewakuacyjnego wykonana w technologii LED o stopniu szczelności IP65. Przeznaczona do wskazywania kierunków drogi ewakuacji oraz oznaczenia wyjść ewakuacyjnych.