Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu :                  „CENTRALNA BATERIA – INNOWACYJNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIETLENIEM AWARYJNYM Z NIEZALEŻNYM ZASILANIEM”

 

Działanie:                           1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Finansowanie:                    Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego

 

Wysokość wkładu UE:        72 039,00 PLN

Wartość projektu:              136 530,00 PLN

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zarządzania oświetleniem awaryjnym i ewakuacyjnym z niezależnym zasilaniem i sterowaniem.

Efektem projektu będzie projekt techniczny innowacyjnego systemu Centralnej Baterii o unikalnych parametrach użytkowych. Efekt końcowy projektu będzie zawierał udoskonalenia wynikające z procesu testowania prototypu z udziałem końcowych odbiorców przyszłego produktu.

 

 

Prace badawczo - rozwojowe realizowane w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

W ramach budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego firma Bemko zamieszcza poniższe zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie nr 1
  2. Zapytanie nr 2 
  3. Zapytanie nr 3
  4. Zapytanie nr 4
  5. Zapytanie nr 5
  6. Zapytanie nr 6
  7. Zapytanie nr 7
  8. Zapytanie nr 8PL  Inquiry No 8 EN
  9. Zapytanie nr 9

Formularz ofertowy-PDF

Formularz ofertowy-DOC

Oświadczenie