Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Indeks obrazkowy
Indeks obrazkowy
Zobacz więcej

Dane firmy

 

BEMKO Sp. z o. o.

ul. Bocznicowa 13
05-850 Jawczyce
POLAND

Tel: +48 22 732 11 85
+48 22 732 11 86
Tel: +48 22 732 18 71
Fax:+48 22 732 18 70

 

DANE REJESTROWE:

BEMKO Sp. z o.o.

ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
NIP: 118-18-84-396

 

SĄD REJONOWY

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr KRS: 0000278651; NIP: 118-18-84-396; REGON: 140893162
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł;
Siedziba: kraj Polska, woj. Mazowieckie, m.st. Warszawa, gmina m.st. Warszawa, miejscowość Warszawa

 

NUMER KONTA

Deutsche Bank Polska S.A.

PLN 81 1910 1048 2787 8320 2675 0001

SWIFT CODE : DEUTPLPX
USD 16 1910 1048 2787 8320 2675 0007
EUR 43 1910 1048 2787 8320 2675 0006