Bemko
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Indeks obrazkowy
Indeks obrazkowy
Zobacz więcej

Certyfikat Potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków

2017-05-15

Firma Bemko posiada Certyfikat Potwierdzający zrealizowanie ustawowych obowiązków za rok 2016 w zakresie wprowadzanych do obrotu:

SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

BATERII I AKUMULATORÓW

OPAKOWAŃ